Obec Kobeřice u Brna

Kobeřice u Brna

 
 
com_urednideska
Veřejné vyhlášky
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Ministerstvo zemědělství: Opatření obecné povahy Vyvěšeno:4.11.2022 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument:
 
Pozvánky
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Kobeřice u Brna Vyvěšeno:4.12.2023 Sejmuto: 12.12.2023 Dokument:
 
Rozpočet obce
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 8/2023 Vyvěšeno:24.10.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 7/2023 Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 6/2023 Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 5/2023 Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 4/2023 Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 3/2023 Vyvěšeno:1.6.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 2/2023 Vyvěšeno:26.4.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 1/2023 Vyvěšeno:26.4.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2024 - 2025 Vyvěšeno:14.2.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočet obce na rok 2023 Vyvěšeno:14.2.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Vyvěšeno:14.2.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Závěrečný účet obce
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Závěrečný účet obce za rok 2022 Vyvěšeno:25.4.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
 
Právní předpisy obce
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: 9/2023: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Kobeřice u Brna Vyvěšeno:24.10.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 8/2023: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 7/2023: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 3/2023: Obecně závazná vyhláška o nočním klidu Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 5/2023: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 4/2023: Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 6/2023: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 3/2022: Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností Vyvěšeno:28.6.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 2/2022: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Vyvěšeno:28.3.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 1/2022: Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Vyvěšeno:15.2.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 2/2021: Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Vyvěšeno:9.11.2021 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument:
Název dokumentu: 1/2020: Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště Vyvěšeno:30.6.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Řád veřejného pohřebiště obce Kobeřice u Brna Vyvěšeno:29.6.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Nařízení obce č. 1/2020, kterým se vydává tržní řád Vyvěšeno:3.3.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 2/2019: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Vyvěšeno:5.11.2019 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument:
Název dokumentu: 1/2018: Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává požární řád obce Vyvěšeno:18.7.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 1/2016: Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/92 k zajištění ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a pořádku v katastru obce Kobeřice Vyvěšeno:15.10.2016 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 1/2015: Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kobeřice u Brna Vyvěšeno:10.2.2015 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 3/2008: Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů Vyvěšeno:27.11.2008 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Veřejnoprávní smlouvy
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Římskokatolická farnost Kobeřice u Brna Vyvěšeno:13.7.2023 Sejmuto: 13.7.2026 Dokument:
Název dokumentu: Sbor dobrovolných hasičů Kobeřice u Brna Vyvěšeno:10.3.2023 Sejmuto: 10.3.2026 Dokument:
Název dokumentu: Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z. s. Vyvěšeno:22.2.2023 Sejmuto: 22.2.2026 Dokument:
Název dokumentu: Sbor dobrovolných hasičů Kobeřice u Brna Vyvěšeno:28.6.2022 Sejmuto: 28.6.2025 Dokument:
Název dokumentu: Římskokatolická farnost Kobeřice u Brna Vyvěšeno:28.6.2022 Sejmuto: 28.6.2025 Dokument:
Název dokumentu: Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z. s. Vyvěšeno:15.2.2022 Sejmuto: 15.2.2025 Dokument:
Název dokumentu: Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z. s. Vyvěšeno:12.10.2021 Sejmuto: 12.10.2024 Dokument:
Název dokumentu: Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z. s. Vyvěšeno:9.3.2021 Sejmuto: 9.3.2024 Dokument:
 
Výroční zpráva
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Výroční zpráva za rok 2022 Vyvěšeno:23.1.2023 Sejmuto: 31.1.2024 Dokument:
 
Dokumenty svazku obcí
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: DSO Ždánický les a Politaví: Návrh střednědobého výhledu na období 2025-2027 Vyvěšeno:4.12.2023 Sejmuto: 20.12.2023 Dokument:
Název dokumentu: DSO Ždánický les a Politaví: Návrh rozpočtu na rok 2024 Vyvěšeno:4.12.2023 Sejmuto: 20.12.2023 Dokument:
Název dokumentu: Návrh rozpočtu DSO Dr. Václava Kounice na rok 2024 Vyvěšeno:16.11.2023 Sejmuto: 19.12.2023 Dokument:
Název dokumentu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Dr. Václava Kounice na období 2024-2027 Vyvěšeno:16.11.2023 Sejmuto: 19.12.2023 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Dr. Václava Kounice Vyvěšeno:17.7.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2022 Vyvěšeno:30.6.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Ždánický les a Politaví na období 2022 Vyvěšeno:5.1.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Ostatní oznámení
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj: Infolinka k dani z nemovitých věcí Vyvěšeno:4.12.2023 Sejmuto: 3.2.2024 Dokument:
Název dokumentu: VaK Vyškov,a.s.: Cenové oznámení-ceny vodného a stočného od 1.1.2024 Vyvěšeno:4.12.2023 Sejmuto: 1.2.2025 Dokument:
Název dokumentu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka Vyvěšeno:23.2.2023 Sejmuto: 1.1.2024 Dokument:
Název dokumentu: Cenové oznámení obce Kobeřice u Brna: Stanovení výše stočného pro rok 2023 Vyvěšeno:14.2.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: VaK Vyškov,a.s.: Cenové oznámení-ceny vodného a stočného od 1.1.2023 Vyvěšeno:25.11.2022 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument:
Název dokumentu: Protokol o schválení plánu péče o zvláště chráněné území přírodní památky Polámanky Vyvěšeno:16.3.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:

Vytvořeno firmou GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection