Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.: Výměna vodoměrů