Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2012_DSO Ždánický les a Politaví