Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí-“V417/817-zdvojení vedení”