Záměr obce: výpůjčka části pozemku p.č. 506 a p.č. 518/1