Záměr obce: Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva