Záměr obce-pronájem části pozemků p.č. 720/1, p.č. 740/1, p.č. 742/1 v k.ú. Kobeřice u Brna