Záměr obce-pronájem části pozemku p.č. 532 v k.ú. Kobeřice u Brna