Záměr obce-prodej pozemku p.č. 1495/204 v k.ú. Kobeřice u Brna