Výběrové řízení s aukcí č. BVY/35/2019 – Prodej pozemku p.č. 720/3 v k.ú. Kobeřice u Brna