VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ “PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY: ČOV A KANALIZACE KOBEŘICE U BRNA