Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. – Ceny vodného a stočného platné od 1.1.2015