Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.: Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014