Veřejnoprávní smlouva o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich