Veřejná vyhláška:NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE STANOVÍ ODCHYLNÝ POSTUP PRO USMRCOVÁNÍ KORMORÁNA VELKÉHO