Veřejná vyhláška: Územní řízení “Přeložka venkovního veřejného osvětlení a místního rozhlasu”