Veřejná vyhláška: Územní řízení “Přeložka venkovního vedení NN, lokalita U kostela