Veřejná vyhláška: Povolení změny stavby vodního díla “Kobeřice-kanalizace a ČOV” před dokončením