Veřejná vyhláška: Návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrh Aktualizace č. 1 ZÚR na udržitelný rozvoj území