Územní rozhodnutí č. 192/2014_Přeložka venkovního vedení NN