Územní a stavební povolení stavby vodního díla “Kobeřice-prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace v lokalitě Újezd I.”