Usnesení vlády ČR ze dne 30.03.2020 č. 348 o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na dobu do dne 11.04.2020 do 6:00 hodin