Usnesení vlády České republiky ze dne 30.10.2020 č. 1115 – zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních; přítomnost třetí osoby při porodu; zákaz návštěv u poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory