Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka