Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Aukční vyhláška