Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (ul. Vrchní)