Rozhodnutí hejtmana JMK č. 2/2017 ze dne 22. srpna 2017 o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů