Rozhodnutí č. 26/2011_Milan Krahula, Anežka Krahulová