Rozhodnutí č. 14/2011_Změna užívání části stavby na jezdeckou stáj