Pozvánka na zasedání okrskové volební komise

Členům delegovaných do okrskové volební komise v obci Kobeřice u Brna

Volba prezidenta, konané ve dnech 12.01.2018 a 13.01.2018

 

POZVÁNKA NA PRVNÍ ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

V souladu s ustanovením §14 odst. 1 písm. f) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, svolávám první zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky pro volební okrsek v obci Kobeřice u Brna

na pondělí 18.12.2017 v 16:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Kobeřice u Brna.

Bc. Roman Hanák
starosta obce