Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za rok 2017_VaK Vyškov,a.s.