Oznámení veřejného projednání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje