Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

25.04.2018      10:30 – 12:00

Vypnutá oblast::
chatová oblast u rybníku Horáček