Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území přírodní památky Polámanky