Opatření obecné povahy: Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Kobeřice u Brna