Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

OZV č. 1/2016 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/92 k zajištění ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a pořádku v katastru obce Kobeřice.