Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kobeřice u Brna.