Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016

Příloha č. 1: Výsledek hospodaření obce za rok 2016
Příloha č. 2: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Příloha č. 3: Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2016