Ministerstvo životního prostředí: Závěr zjišťovacího řízení záměru V417/817 – zdvojení vedení