Ministerstvo životního prostředí: Oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru “V417/817-zdvojení vedení” na životní prostředí