Ministerstvo zemědělství – Oznámení o vydání opatření obecné povahy