Ministerstvo zemědělství: Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek