Ministerstvo zdravotnictví ČR: Časový harmonogram uvolňování opatření k 23.4.2020