Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol a školských zařízení od 20.04.2020