Krajský úřad JMK: Veřejná vyhláška-návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 – 12/2018