Krajský úřad Jihomoravského kraje: Upozornění na nekompletní sady hlasovacích lístků