Krajský úřad Jihomoravského kraje: Opatření obecné povahy