Krajský úřad Jihomoravské kraje: Opatření obecné povahy