Katastrální pracoviště Vyškov: Oznámení o omezení provozu dne 15.10.2015