KANALIZACE A ČOV: Harmonogram prací a vyjádření zhotovitele k postupu prací